ثبت نام در کلاسهای حضوری

دانش آموزان عزیز، هر کلاسی را که خواستید انتخاب کنید در قسمت تعداد رزور عدد را از یک تا ده انتخاب کرده سپس دکمه ثبت نام در این کلاس را کلیک کنید.

شرح این کلاس هزینه به ریال ظرفیت باقیمانده کلاس تعداد رزرو درخواستی
کلاس حضوری ریاضی جمع بندی هشتم و آمادگی برای نهم
این کلاس ویژه دانش آموزان هشتم است که برای کلاس نهم آماده میشوند. در این دوره مطالب هشتم جمع بندی شده و مطالبی از نهم زمینه سازی ذهنی ایجاد خواهد شد. تعداد جلسات این کلاس ده جلسه و از ابتدای تیرماه هر هفته یک جلسه خواهد بود. مکان برگزاری این کلاس بروجن و مدرس کلاس آقای ابراهیم پور می باشند. ظرفیت این کلاس بیست نفر است. هزینه کل این دوره یکصد هزار تومان می باشد که باید در جلسه اول پرداخت گردد. مکان و زمان دقیق اولین جلسه متعاقبا از طریق پیامک اطلاع رسانی می گردد.
رایگان 9