آزمون استعداد تحلیلی آنلاین

این آزمون شامل ۱۵سوال و مدت آن ۱۰ دقیقه است . در پایان آزمون درصد شما نمایش داده شده و می توانید گزینه ها را مورد بررسی قرار دهید. همچنین چندین بار این آزمون را می توانید تکرار کنید. این آزمون برای دانش آموزان ششم و نهم که قصد امتحان دادن آزمون تیزهوشان را دارند، مفید است.


استعداد تحلیلی ۱

این آزمون شامل ۱۵ سوال و زمان آن ۱۰ دقیقه است. چندین بار می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتیجه آزمون به ایمیل شما ارسال میشود.

می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.